برای سفارش تماس بگیرید !

اردبیل , میدان قیام به سمت مخابرات

33366883 - 045

restaurantsaadat@yahoo.com

ساعت کاری

شنبه
ناهار ‌: 12:30 - 15:30 ---- شام : 19 - 23
یکشنبه
ناهار ‌: 12:30 - 15:30 ---- شام : 19 - 23
دوشنبه
ناهار ‌: 12:30 - 15:30 ---- شام : 19 - 23
سه شنبه
ناهار ‌: 12:30 - 15:30 ---- شام : 19 - 23
چهارشنبه
ناهار ‌: 12:30 - 15:30 ---- شام : 19 - 23
پنجشنبه
ناهار ‌: 12:30 - 15:30 ---- شام : 19 - 23
جمعه
ناهار ‌: 12:30 - 15:30 ---- شام : 19 - 23

ما را در اینستاگرام دنبال کنید .

کپی رایت © 2022  رستوران سعادت  ,   توسعه داده شده توسط شرکت توسعه دهندگان شهر